Adalet duygusu insanlara verilmiş bir nimettir.
Özgeçmiş
Av. Adil Giray ÇELİK

    1956 yılında Afyon- Emirdağ'da dünyaya geldi. Dava Vekili Mehmet Saffet'in torunu, 1949 Ankara Hukuk Fakültesi mezunu Yargıç - Avukat Kemalettin Çelik'in oğlu, Ankara Hukuk Fakültesi mezunu Stj. Avukat Kemal Gökay ve Seray Çelik'in babası, Fizik Mühendisi - Öğretmen Serap Çelik'in eşidir.
    Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1981 yılı mezunudur. Avukatlık stajını 1982 yılında Ankara Barosu'nda tamamladıktan sonra bir süre Ankara'da serbest avukatlık yapmıştır. 1 Mayıs 1984 yılından bu yana Denizli'de avukatlık yapmaktadır.        
    10 Mayıs 2001 tarihinde Avukatlık Yasasının yayınlanmasından sonra Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan komisyonlardan " Reklâm Yasağı Komisyonu" ve " Hakem Komisyonu"nda ayrıca Yayın ve İletişim Komisyonu'nda görev aldı.
    1992 yılında "Savunma Mesleğinin Ülkemizdeki Tarihi" isimli kitapçığını ve 1999 yılında "Tarihte Savunma ve Meslek Kuralları" isimli kitapları kendi olanakları ile yayınlandı.
    Bu çalışmaların ardından sırasıyla Bursa, İstanbul, Samsun, Aydın, Manisa, Adana, Aksaray, Kayseri, Gaziantep, Hatay, Eskişehir, Kocaeli Baroları'nda ve 9 Eylül, Ankara, Galatasaray, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültelerinde savunma mesleğinin tarihine ve mesleki sorunlara ilişkin konularda konferanslar verdi, panellere katıldı, sunumlar yaptı. 12 Mart 2006 günü Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde, Roma Yargılaması ve Marcus Tullius Cicero, konulu konferans verdi.
    2000 yılı Haziran ayında Cumhuriyet tarihinde bu konuda hazırlanmış ilk çalışma olan "Cumhuriyet Dönemi Şair Hukukçular Antolojisi" isimli kitabı yayınlandı.
    Tarihin Yargıladığı Davalar isimli kitabın ilk baskısı 2004 yılı ekim ayında Tüyap kitap fuarı ile birlikte yayınlandı. Tarihin Yargıladığı Davalar isimli kitabın genişletilmiş 2. baskısı olan Sokrates'ten Sivas'a Tarihin Yargıladığı Davalar isimli kitabı 24 Yayınevi tarafından Sivas Olaylarının yıldönümü olan 2 Temmuz 2007 günü Pamukkale Üniversitesi Konferans Salonunda yapılan bir sunum ile yayınlandı.
    Savunma mesleğinin tarihçesi ve Avukatlık Hukuku ve hukuk alanında ulusal basında, TBB ve çeşitli meslek dergilerinde, Bulgaristan Avukatlar Konseyi Dergisinde, hakemli dergilerde, yayınlanmış yüzün üzerinde makalesi bulunmaktadır.